Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Suchý vrch

Vyhledávání

Suchý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Železná pod Pradědem
Mapové listy: 1513, 15131
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: J. a JV. svah k. 491 Suchý vrch, sz. od Mnichova.
Charakteristika objektu: Rozsáhlé kamenná moře a sutě kvarcitů, v nejvyšší části též menší přirozené výchozy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 864

Geologie

Geologická charakteristika: Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Opěrný bod pro stratigrafii spodního devonu vrbenské skupiny. Údolím Černé Opavy ve směru od Vrbna na Heřmánkovice probíhá výrazná tektonická linie oddělující horniny devonu a kulmu. Bezprostřední styk těchto hornin je překryt svahovými sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, geomorfologie
Jevy: kamenné moře, suť, výchoz, zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1305     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Opěrný bod pro stratigrafii spodního devonu vrbenské skupiny. Vyhlášení ZCHÚ: MŽP ČR, 14. 12. 1990, č. předpisu: 6/91.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou, je třeba zabránit zalesnění území.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 7.11.2011;

Literatura

Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392. Šafář J a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.07, Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 864 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/864.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Nálezy hojných zkamenělin dokazují původ v mělkém moři a devonské stáří kvarcitů (přeměněné pískovce)., Radek Mikuláš, 2007
Rozsáhlé kamenná moře a sutě kvarcitů., Radek Mikuláš, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]