Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Panská Paseka

Vyhledávání

Panská Paseka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Heřmanovice
Mapové listy: 1513, 15131
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Výchozy pod cestou z Darkova na Quinburg, 2 km jzz. od hájovny Drakov.
Charakteristika objektu: Skalní stěna a kvarcitové sutě na svahu.
ID : 861

Geologie

Geologická charakteristika: Významná paleontologická lokalita v sutích drakovských kvarcitů biotitové metamorfní zony. Převládá společenstvo s brachiopody Tropidoleptus carinatus (Conrad), kteří jsou místy velmi hojní. Na vlastním výchozu drakovských kvarcitů je možno studovat několik systémů vrás, typické jsou toulcové vrásy a převrstvování systémů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: strukturní geologie (tektonika), paleontologie, stratigrafie
Jevy: skalní stěna, suť, zkameněliny - fauna, vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Názorný příklad vrásových systémů.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou.

Literatura

Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392. Issacson, P. E. - Chlupáč, I. (1984): Significance of a Tropidoleptus assemblage from the Devonian of the Moravo-Silesian region, Czechoslovakia. - Čas. Mineral. Geol., 29, 141-154. Praha. Wilschowitz, J. (1931): Erste Bericht über eine neue Fundstatte unterdevonischen Fossilien im Ost-Ulrich (Altvatergebirge). - Mitt. naturw. Ver. Troppau, 23, 1-16. Troppau. Wilschowitz, J. (1932): Die Unterdevonfauna vom Alten Berg und Hofehau im Ost-Urlich (Altvatergebirge). - Mitt. naturw. Ver. Troppau, 24/25, 7-44. Troppau.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 03.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 861 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/861.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podélný pohled na křemenné budiny, Pavel Hanžl, 1991


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]