Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kaňk

Search

Kaňk

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Kutná Hora
Cadastre: Sedlec u Kutné Hory
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1332, 13322
Geological region: Kutná Hora and Čáslav crystalline complexes
Accessibility: - entry permit for car necessary
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 84

Geology

Short characteristics of the site: Abandoned quarry in gneisses and migmatites. Their depressions are filled with the Upper Cretaceous sediments. Basal conglomerate is overlain by limestones and claystones. Sediments provide an example of nearshore depositional environment. Very instructive locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin, Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Kutná Hora and Svratka region - Kutná Hora crystalline complex
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, proterozoikum
Subject: paleontology, stratigraphy, geology, petrology, sedimentology
Geological phenomenon: unconformity, transgression, fossils fauna, fossils-flora, stratotype
Genesis: sedimentary, metamorphic (general metamorphism)
Rock: conglomerate, claystone

Territorial conservation

Level of protection: National nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: collection, vegetation

References

Bouček, B. et al. (1968): Significant Paleontological Localities in Czechoslowakia. Guide to Excursion 30AC, Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr., XXIII Ses. Prague. Praha. Frey, R. W. - Pemberton, S. G. (1984): Trace fossil facies models., In Valker, R. G. (ed.): Facies Models, 189-207. Geoscience. Hercogová, J. (1974): Forminifers in the Cenomanien of the Bohemian Masiv and Perners Forminifers of the Bohemian Cenomanian, 1892. - Actes du VI Coll. Africain de micropal., Tunis 1974. - Ann. Min. Géol., 28, 389-399. Tunis. Houša, V. (1991): Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy. - Čas. Nár. muz., Ř. přírodověd., 1987, 156, 1/4, 101-115. Praha. Macák, F. et al. (1968): The platform Cover of the Bohemian Massiv. Guide to Excursion 12AC Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr., XXIII Ses. Prague. Praha. Němec, J. (1978): Geologie a paleontologie státní přírodní rezervace Na vrších. - Bohemia centr., 7, 57-69. Praha. Žítt, J. (1992): Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report. - Věst. Čes. geol. úst., 67, 2, 109-116, Praha. Zelenka P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13322 Kolín.- Česká geologická služba Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987, Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 98 - 99, Praha.Eliáš, M.-Zelenka, P. (2002): Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001, 25-26. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Nekvasilová Olga, 30.11.93
Updated by: Lorencová Markéta 29.05.06, Štědrá Veronika 14.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 84 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-03-24]. Available from: http:// lokality.geology.cz/84.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Křídové sedimenty stáří spodního turonu vyplnily rýhy v povrchu rul a migmatitů, při jejich bázi je hrubozrnný slepenec., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Křídové sedimenty stáří spodního turonu vyplnily rýhy v povrchu rul a migmatitů, při jejich bázi je hrubozrnný slepenec., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Křídové sedimenty stáří spodního turonu vyplnily rýhy v povrchu rul a migmatitů, při jejich bázi je hrubozrnný slepenec., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Velmi dobře opracovaný balvan podložního krystalinika v jemnozrnné matrix, Přemysl Zelenka, 2006
Hrubozrnný konglomerát př v. straně NPP, Přemysl Zelenka, 2006
Celkový pohled na lokalitu od jihu, Přemysl Zelenka, 2006
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]