Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pasák

Vyhledávání

Pasák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Branná u Šumperka
Mapové listy: 1424, 14241
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 2 km JV. od Branné, při hraně pravého svahu Polomského potoka.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soustava skalních srubů a izolovaných skalek v amfibolitových horninách keprnické klenby
ID : 833

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary jsou vyvinuty v pruhu kalcitického paraamfibolitu keprnické klenby. Hornina je zelenošedá, páskovaná s obsahem 30-40 % kalcitu. Skalní útvary jsou pleistocenní mrazové sruby, obnažené zejména ve směru svahu (Gába 1974, 1982). Nad sruby ční několik skalek bizarních tvarů (Kovadlina - skalní hřib, Pasák, 8-11 m vysoká štíhlá věž členěná četnými římsami, výčnělky a drobnými převisy)(Vítek 1988). Skalní okno má šířku 2 m, výšku 3,5 m a délku 5 m. Z drobných tvarů jsou zajímavé škrapy, žlábkové, zahloubené v závislosti na mocnosti kalcitem bohatých pásků a poloh paraamfibolitů. Škrapy rovněž sledují ležaté vrásy řádu mikrovrás o délce ramen 12 cm, sklonu ramen 0° a směru S.-J.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), geologie
Jevy: mrazový srub, skalní okno, škrapy, skalní hřib, skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, zvětrávání mrazové
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 944     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní památka Pasák byla vyhlášena jako CHPV v roce 1982 na výměře 2,5 ha. Předmětem ochrany je soubor skalních srubů a izolovaných skalek s drobnými erozními tvary. Chráněny jsou rovněž některé vzácné druhy rostlin. Byla zde zřízena naučná stezka. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 8. 3. 1979 - Přírodní památka.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Nebezpečí poškození drobných erozních tvarů neukázněnými turisty. Zákaz slézání skal a táboření.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Území je porostlé řídkým lesem. 17.04.2019;

Literatura

Gába, Z. (1974): Pasák u Branné. - Severní Morava, 27, 62. Šumperk. Gába, Z. (1982): Pasák. Geologický posudek k vyhlášení CHPV . - MS Rezervační kniha CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Maděra, E. (1972): Málo známé krasové jevy na šumperském okrese. - Severní Morava, 23, 62-64. Šumperk. Vítek, J. (1988): Chráněný Pasák. - Nová Svoboda z 8. srpna 1988.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 20.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11, Vajskebrová Markéta 17.04.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 833 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/833.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní věž Pasák., Markéta Vajskebrová, 2019
Zajímavé škrapy, žlábkové, zahloubené v závislosti na mocnosti kalcitem bohatých pásků a poloh paraamfibolitů., Markéta Vajskebrová, 2019
Zajímavé škrapy, žlábkové, zahloubené v závislosti na mocnosti kalcitem bohatých pásků a poloh paraamfibolitů., Markéta Vajskebrová, 2019
Zajímavé škrapy, žlábkové, zahloubené v závislosti na mocnosti kalcitem bohatých pásků a poloh paraamfibolitů., Markéta Vajskebrová, 2019
Soustava skalních srubů a izolovaných skalek erozí vymodelovaných v  amfibolitových horninách., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Soustava skalních srubů a izolovaných skalek erozí vymodelovaných v  amfibolitových horninách., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]