Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lánský vrch

Vyhledávání

Lánský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Dolní Skorošice
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Oblík při silnici ze Skoršic do Vlčic, na jih od osady Sedm Lánů
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nápadný, dobře viditelný, izolovaný ledovcem modelovaný oblík
Exkurzní lokalita: ano
ID : 815

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nalézá v okrajové části žulovského masívu v blízkosti okrajového sudetského zlomového systému. Skalní podklad je tvořen biotitickým granitem a vložkami zbytků pláště vidavské klenby, tvořeného biotitickými migmatitizovanými rulami. Pevninským pleistocénním ledovcem byl vymodelován nápadný oblík kruhového obrysu. Při úpatí jsou balvany eratik a místního křemene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: granit (žula), rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nápadný, izolovaný, ledovcem modelovaný oblík v předpolí Rychlebských hor nenarušený antropogenními vlivy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současnosti je zemědělsky obděláváno úpatí oblíku, vrchol pokrývá louka. Geomorfologicky význačný útvar je třeba uchránit před zástavbou a lomovou těžbou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Skácel, J., Vosyka, S. (1959): Přehled geologie Rychlebských hor. - In: Rychlebské hory, Sborník prací o přírodních poměrech,Slezský studijní ústav Opava, vol. 30, str. 9-45. Krajské nakladatelství v Ostravě.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 30.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 03.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 815 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/815.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nápadný, izolovaný, ledovcem modelovaný oblík v předpolí Rychlebských hor nenarušený antropogenními vlivy., Radek Mikuláš, 2014
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]