Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pustý zámek

Vyhledávání

Pustý zámek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Zakšov, VÚ Hradiště
Mapové listy: 1122, 11223
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Nejvyšší horský hřbet v centru vojenského újezdu, se směrem SZ.-JV.
Charakteristika objektu: Horský hřbet v úseku Pustý zámek (928 m n.m.) - Mlýnská. Skalní výchozy.
ID : 8

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Pustý zámek je z geologického hlediska ukázkou sukcese lávových proudů doupovského vulkánu. Ty tvoří morfologicky nápadné stupně a jejich kontakty jsou zde zasucené. Nejsou však vyvinuty polohy tufů, jak bylo dříve uváděno pro celý doupovský vulkán (stratovulkanická stavba). Ty jsou v omezené míře přítomny pouze pod vrcholem Pustého zámku, kde představují polohu sopečných aglomerátů, předcházejících závěrečné efuzi. Povaha aglomerátů svědší o lokálně havujském typu erupce (žhavé fontány). V aglomerátech jsou patrné okrouhlé a davnitř protažené dutiny, max. šířka 20 cm a délka 1 m, tyto st. Referují o nich rovněž Babůrek et al. (1990). Jejich jednoznačný původ je zatím nejasný, podobně jako u řady obdobných dutin v hrubozrnných tufech a aglomerátech Doupova.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi dobrá ukázka sukcese jednotlivých lávových proudů v doupovském masívu. Odkrytost je dobrá, na hřbetu vystupují četné skalky a věže. Zajímavé i z turistického hlediska.
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: V současné době leží lokalita ve vnějším (ochaném) pásmu vojenského újezdu. Střety zájmu v současné době nejsou, mohou vyplynout z pozdějších plánů na využití prostoru.

Literatura

Babůrek, J. - Chvátal, J. - Bořecký, V. (1990): Trpasličí jeskyně v Doupovských horách. - Příroda Karlovarska, 1.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 8 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/8.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled od západu na hřbet Pustého Zámku s nejvyšší kótou 928 m n.m., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]