Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lisovská skála

Vyhledávání

Lisovská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Samotín
Mapové listy: 2411, 24111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Vrch 802 m, 1,2 km od Devíti skal, skalní útvar v lesním komplexu asi 5 km jižně od obce Svratka, při turistické cestě cca 2 km sz. od Samotína.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub vytvořený v migmatitech svrateckého krystalinika
ID : 793

Geologie

Geologická charakteristika: Mrazový srub, lavicovitá odlučnost. Petrograficky je tvořen dvojslídným leukokratním migmatitem s místy převažujícím melanosomem. Hornina je páskovaná s místy pseudookatou stavbou - oka jsou odtržené zámky vrás. V okolí balvanité sutě, na skále voštiny. Skalní útvar byl vypreparován z migmatitických a biotitických rul mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tvoří jej dva na sebe navazujícé hřebeny s délkou 44 a 35 m a s výškou 12 m. Zvětráváním podél vodorovných puklin byla vytvořena výrazná lavicovitá odlučnost bloků a na temeni zformován tvar skalního hřibu. Pod stěnou mrazového srubu jsou balvanová moře o rozměrech 80 x 50 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové
Hornina: rula, migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 705     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 29. 1. 1976. Skalní útvar s navazujícím balvanovým mořem je jednou z nejlépe zachovalých ukázek mrazového zvětrávání rul a migmatitů ve vrcholových partiích Žďárských vrchů.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 413, Praha.; Melichar, R. et al. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000. List 24-111 Sněžné. MS - ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 26.08.12, Rambousek Petr 24.10.12, Kukal Zdeněk 21.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 793 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/793.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mrazový srub vytvořený v migmatitech svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Mrazový srub vytvořený v migmatitech svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Mrazový srub vytvořený v migmatitech svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Mrazový srub vytvořený v migmatitech svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Kristýna Hrdličková (Buriánková), 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]