Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Věžná u Nedvědice

Vyhledávání

Věžná u Nedvědice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Střítež
Mapové listy: 2413, 24132
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Umělý odkryv pegmatitové žíly, asi 20 m vlevo nad vozovou cestou vedoucí od silnice Nedvědice-Věžná do opuštěného stěn.lomu na serpentinit, jižně asi 1 km od obce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý odkryv žíly pegmatitu v serpentinitu s haldičkou k cestě, obnažovaný sběrateli, velikost lokality 20x20 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 785

Geologie

Geologická charakteristika: Pegmatitová žíla u Věžné protíná těleso serpentinitu (o plošném výchozu asi 0,35 km o složení apoharzburgitu). Serpentinit je uložen v migmatitizovaných rulách. Žíla je asi 40 m dlouhá a 1-2,5 m mocná, symetricky zonální. Texturní typy shrnuli Černý a Novák (1992). Kontaktní lem je složen z antofylitu, tremolitu a flogopitu. Pegmatit je nabohacen Ti, Nb, Ta, Be a Zr. Typickými minerály těchto prvků jsou Becordierit, Nb-rutil, beryl, turmalín, kolumbit, monazit, xenotim a zirkon (Černý a Povondra, 1967). Celková minerální asociace čítá 43 minerálů (Černý a Novák, 1992), četné jsou produkty mladších hydrotermálních stadií mineralizace. Lom leží při kontaktu maoldanubika a svrateckého krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - strážecké moldanubikum - borský granulit
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina, žíla (magmatická), minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: serpentinit (hadec), pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná typová mineralogická lokalita. Žíla desilifikovaného pegmatitu beryl-kolumbitového subtypu, pronikající serpentinitem. Řada fenoménů je typicky vyvinuta, nejlépe v rámci ČR: reakční kontakty pegmatitu a serpentinitu, desilifikace pegmatitu, vyhraněná minerální asociace Ti, Nb, Ta, Be a Zr. Možnost nálezů většiny ze 43 uváděných minerálů. Lokalita je dobře dostupná dopravními prostředky, je vhodná pro exkurzní účely, konference, základní výzkum.
Střety zájmů: sběratelství, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možný střet s lesní správou a s majitelem v současnosti opuštěného blízkého kamenolomu na serpentinit, pod lomem štola pro úložiště jaderného odpadu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bernard J.H. et al.(1981): Mineralogie Československa.-Academia Praha, 2.vydání, 645 str. Černý P., Novák M.(1992): Věžná near Nedvědice. In Lepidolite 200, Field trip guidebook, str.27-32, Nové Město na Moravě. Losos Zd.(2001):Mineralogicko-petrologická exkurze do oblasti Nedvědice-Rožná-Bory. Exkurze České geologické společnosti č. 7, str.6-9, ČGÚ Praha.; Vávra, V., Štelcl, J. a Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, 145 stran, ISBN 978-80-86382-12-8.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Losos Zdeněk, 10.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12, Buriánek David 21.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 785 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/785.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryv pegmatitové žíly v opuštěném lomu v serpentinitech, Pavla Gürtlerová, 2012
Odkryv pegmatitové žíly v opuštěném lomu v serpentinitech, Pavla Gürtlerová, 2012
Opuštěný lom v serpentinitech, Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]