Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Otročkov

Vyhledávání

Otročkov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Otročkov
Mapové listy: 2421, 24212
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Skalní výchozy na k. 555 m jv. od Otročkova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Mrazové sruby
Exkurzní lokalita: ano
ID : 780

Geologie

Geologická charakteristika: Mrazové sruby jsou tvořené šedozelenými, světleji páskovanými, chloritizovanými fylonity, které tvoří základní horninu kladeckého krystalinika. Výchozy obsahují četné žilky a čočky křemene, který zvýrazňuje zvrásnění dm vrásami s orientací os SZ.-JV.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylonit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlépe zachovaný výchoz hornin kladeckého krystalinika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalitu doporučujeme k ochraně protože se jedná o nejlépe odkrytý výchoz hornin kladeckého krystalinika 19.11.2014;

Literatura

Hanžl P. (1995): Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1: 50 000 Jevíčko. — Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994, 85-86. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 14.11.94
Aktualizoval(a): Buriánek David 27.11.12, Buriánek David 19.11.14, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 780 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/780.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrásněné křemenné čočky v mylonitech, Pavel Hanžl, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]