Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bohuňovská skála

Vyhledávání

Bohuňovská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Bohuňov
Mapové listy: 2412, 24123
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Výchozy podél silnice, Z. od Bohuňova, v údolí Křetínky.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Mohutné výchozy ve skalní soutěsce asi 200 m dlouhé po obou stranách silnice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 772

Geologie

Geologická charakteristika: V mohutných skalních výchozech hornin letovického krystalinika se střídají polohy převažujících amfibolitů a leukokrátních hornin ortorulového až granitového charakteru. Místy obsahují světlé polohy granát a mají až vzhled granulitů. Je zde výrazně vyvinuta foliace generelně se sklánící pod středními úhly k východu. Polohy jsou intenzivně vrásněny k SZ. se sklánějícími vrásami o rozměrech cm - m. Paralelně s vrásami je vyvinuta lineace, která má charakter lineace protažení a podle asymetrických struktur ukazuje pohyb k SZ.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - letovické krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky zajímavý výchoz polyfázově deformovaných amfibolů letovického krystalinika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Schulmann, K. et al. (1991): Geological workshop Moravian windows. Excursion Guide. Moravský Krumlov.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 25.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 772 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/772.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály na pravém břehu Křetinky, Pavla Gürtlerová, 2012
Skály na pravém břehu Křetinky, Pavla Gürtlerová, 2012
Skály na pravém břehu Křetinky, Pavla Gürtlerová, 2012
Skály na levém břehu Křetinky - Bohuňovská skála. Provrásnění amfibolitů s vložkami světlejších partií tvořených leukokrátními horninami ortorulového až granitového charakteru., Pavla Gürtlerová, 2012
Skály na levém břehu Křetinky - Bohuňovská skála. Provrásnění amfibolitů s vložkami světlejších partií tvořených leukokrátními horninami ortorulového až granitového charakteru., Pavla Gürtlerová, 2012
Skály na levém břehu Křetinky - Bohuňovská skála. Provrásnění amfibolitů., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]