Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velatická slepencová stráň

Vyhledávání

Velatická slepencová stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Velatice
Mapové listy: 2443, 24431
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Stráně J. od Velatic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stepní stráň.
ID : 742

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podklad tvoří petromiktní hrubozrnné račické slepence náležející myslejovickému souvrství, stáří svrchní visé (spodní karbon respektive jeho svrchní část).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, botanika, stratigrafie, petrologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 492     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Botanická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 5. 6. 1951, č. předpisu: 94.204/51; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu 04.11.2011;.

Literatura

Gilíková, H. ed. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 list 24-413 Mokrá-Horákov. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 742 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/742.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Račické slepence náležející myslejovickému souvrství, stáří svrchní visé., Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]