Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zářez silnice u Vilémovic

Vyhledávání

Zářez silnice u Vilémovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Vilémovice
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Údolí Suchého žlebu na Z. okraji Vilémovic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez silnice a přirozené skalní odkryvy vilémovických vápenců macošského souvrství
ID : 732

Geologie

Geologická charakteristika: Zářez silnice odkrývá defilé světle šedých velmi čistých vápenců ve svrchní části vápenců vilémovických macošského souvrství, stáří frasnu (svrchní devon). Vápence obsahují bohatou faunu rugozních i tabulátních korálů, stromatoporoidové fauny a krinoidových článků. Vápence jsou porušeny výraznou osní kliváží, která predisponuje morfologii krasových forem vápenců - škrap a drobných hřebenáčů. Vysoké tlaky a zvýšená teplota během variské tektogeneze způsobily nejen vznik kliváže, ale též plastickou deformaci fosilií. Eponomický stratotyp vápenců vilémovických (Dvořák in Musil 1993).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: geomorfologie, stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasová morfologie. Okraj pravého útesu v devonských vilémovických vápencích s bohatou faunou. Eponymický stratotyp vilémovických vápenců.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Blízkost státní silnice (pod skalním defilé)
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Typová lokalita vilémovických vápenců, kde lze rovněž sledovat vztah kliváže a vrstevnatosti.; 05.11.2011;

Literatura

Musil, R. et al. (1993): Moravský kras, labyrint poznání. - Adamov.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 06.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 732 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/732.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Typová lokalita vilémovických vápenců s.s. - frasn, Macošské souvrství, rifová facie., Pavel Bokr, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]