Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Podhradní Lhoty

Vyhledávání

Lom u Podhradní Lhoty

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Kunovice
Mapové listy: 2514, 25143
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Lom na levém břehu Juhyně, 800 m SV. od k. 608 Hrad.
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom.
Technický objekt: lom
ID : 716

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu jsou odkryty převážně pískovcové sedimenty rusavských vrstev (stáří střední až svrchní eocén) hostýnské litofaciální zóny račanské jednotky magurského flyše. Rusavské vrstvy, v literatuře někdy označované jako souvrství, bývají včleňovány buď jako samostatná litostratigrafická jedntky nebo jsou včleňovány do soláňského souvrství. V lomu jsou pískovcové lavice prokládány jen podružnějšími polohami drobnozrnných petromiktních slepenců a nevápnitých jílovců malých mocností.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Témata: stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ve výchozech je odkrytá flyšová sekvence rusavských vrstev račanské jednotky magurského flyše.
Střety zájmů: rekultivace
Popis střetů zájmů: Pravděpodobně nebudou, nutno chránit před zavezením odpadem.

Literatura

Presl, V. et al. (1981): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-143 Bystřice pod Hostýnem. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 27.10.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 716 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/716.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]