Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice

Vyhledávání

Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Bílá
Mapové listy: 2524, 25241
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Stěnový lom, asi 200 m jihozápadně od soutoku Bílé a Černé Ostravice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěnový lom v současné době v provozu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 672

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu je zastoupeno istebňanské souvrství (stáří maastricht) godulského vývoje slezské jednotky. Lom odkrývá profil svrchním pískovcovým komplexem (pásmem) tohoto souvrství. Sedimenty jsou vyvinuty jako sled proximálních turbiditů a fluxoturbiditů, tvořených hrubě až jemně zrnitými arkózovými a drobovými pískovci v sekvencích metrových mocností. Černošedé jílovce, obyčejně centimetrových mocností, představují podřízenou složku. Výchoz reprezentuje profil korytem proximální facie podmořského vějíře.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V současné době jeden z nejlepších profilů svrchním pískovcovým pásmem istebňanského souvrství. Profil je významný z regionálně geologického a didaktického hlediska.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lom v provozu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústřední ústav geologický, Praha, 1-304.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 17.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 25.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 672 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/672.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
3-etážový lom, založený v pískovcích istebňanského souvrství., Josef Večeřa, 2014
3-etážový lom, založený v pískovcích istebňanského souvrství., Josef Večeřa, 2014
pískovce istebňanského souvrství, vrstevnatost zvýrazněná oxidy železa, Josef Večeřa, 2014
pískovce istebňanského souvrství, Josef Večeřa, 2014
Přechod pískovcú istebňanského souvrství do slepenců, Josef Večeřa, 2014
Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice, Oldřich Krejčí, 1993


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]