Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ondrášovy díry

Vyhledávání

Ondrášovy díry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Staré Hamry 2, Malenovice
Mapové listy: 2522, 25223
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: hřeben Lukašnice, který je SZ. rozsochou Lysé hory spadající k údolí Slatiny a Sepetného potoka (860-865 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Sesuvy svahů narušený hřeben, posetý skalními bloky a rozsedlinami. Systém puklinových jeskyní má dvě větve, délka 217 m, hloubka 34,5 m.
ID : 660

Geologie

Geologická charakteristika: Z regionálně geologického hlediska náleží masív Lysé hory k slezské jednotce (godulský vývoj) flyšového pásma Karpat. Godulské souvrství svrchnokřídového stáří je zde charakterizováno mocnými lavicemi jemně až středně zrnitého zelenošedého glaukonitického pískovce. Lavice pískovců jsou odděleny propástky nevápnitých šedých jílovců. Celý hřbet je narušen sesuvy a posouváním svahů. Na svahu jsou četné skalní bloky pískovce. Svahovými pohyby vznikl relativně rozsáhlý systém puklin. Jeskynní pseudokrasový systém s několika vstupy má dvě větve o celkové délce 217 m a hloubce 34,5 m. Celková výměra je 4,5 ha. Jeskyně je pro veřejnost nepřístupná a slouží jako zimoviště netopýrů.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, inženýrská geologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1344     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečně zachovalý geologicko geomorfologický fenomén pískovcového pseudokrasu značného rozsahu. Chiropterický výzkum prokázal, že jeskyně je zimovištěm netopýrů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Frýdek-Místek, 27. 2. 1990.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Občasné návštěvy speleologů amatérů, ničení zábran a rušení netopýrů. V těsné blízkosti vede frekventovaná turistická cesta.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Záruba, Q - Mencl, Z. (1969): Sesuvy a zabezpečování svahů. - Academia Praha. Wagner, J. et al. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Šulgan František, 22.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 660 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/660.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]