Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Harbichova skála

Vyhledávání

Harbichova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Velké Vrbno
Mapové listy: 1423, 14232
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Izolované skalisko v lese na hřebeni mezi Velkým Vrbnem a údolím potoka Bystřina, při turistické značkované cestě od chaty Paprsek do Starého Města p. Sn.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz hadcového pně při zlomu omezujícím vých. okraj nýznerovského dislokačního pásma. Skvrnitý hadec elipsovitého půdorysu (budina) okolo 100x140 m, výška 4 m.
ID : 614

Geologie

Geologická charakteristika: Čočkovité těleso hadce v tektonické pozici na zlomu omezujícím při východním okraji nýznerovské dislokační pásmo a reprezentující v podstatě budinu vytlačenou z velkých hloubek. Hadcový peň je tvořen třemi makroskopicky rozlišitelnými petrografickými typy: a) hadec celistvý, černý, b) hadec tmavošedý, jemnozrnný, c) hadec hrubozrnný, skvrnitý. Skvrnitý hadec je doprovázen gabroamfibolitem a obě tyto ultrabazické horniny jsou situovány na kontaktu blastomylonitových svorů skorošických a pestré série svrchního oddílu velkovrbenské klenby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), geologie
Jevy: výchoz, skála
Původ geologických jevů (geneze): tektonická
Hornina: serpentinit (hadec), svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Těleso hadce v tektonické pozici na zlomu omezujícím při východním okraji nýznerovské dislokační pásmo reprezentuje budinu vytlačenou z velkých hloubek.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kretschmer, Fr. (1917): Der metamorphe Dioritgabbrogang nebst seinen Peridotiten und Pyroxeniten im Spieglitzer Schnee-u.Bielengebirge. - Jahrb. d. K.K. Geol. Reichsanstalt, LXVII. Wien. Květoň, P.(1951): Stratigrafie krystalinických sérií v okolí severomoravských grafitových ložisek. - Sbor. ÚÚG, LXVIII/1951, odd. geol. Praha. Němec, Fr., Němcová, J. (1974): A contribution to petrograhy of the ultrabasis and basis rocks in the area Velké Vrbno-Staré Město p.Sn. - Acta Univ. Palac. Olomucensis, Fac. R. Nat., T. 46, GE-GE: 89-123. Stát. Pedag. nakl. v Praze.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 29.09.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 614 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/614.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]