Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smečenská rokle

Vyhledávání

Smečenská rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Smečno
Mapové listy: 1223, 12231
Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Hluboká erozní rokle protékaná Svinařovským potokem, 2 km jz. od Smečna.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Erozní rokle, v ní odkryt úplný profil křídových sedimentů džbánského typu (turon, cenoman).
ID : 58

Geologie

Geologická charakteristika: V hluboké erozní rokli, protékané Svinařovským potokem, v nejvyšší části rozsáhlé profily bělohorským souvrstvím, střídání pevnějších a měkčích poloh písčitých slínovců (opuk) džbánského typu, ve dně údolí a v jeho severní stěně směrem k obci Smečno výchozy pískovců perucko-korycanského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: stratigrafie, geomorfologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1050     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hluboká erozní rokle, morfologicky členitá, rozsáhlé odkryvy křídových sedimentů, refugium živočichů, klidová zóna pro nedaleké Kladno, zóna relativně nepostižené přírody. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Kladno, 29. 9. 1987.
Střety zájmů: turistika, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Přístupné pouze po cestách, v části přilehlé k silnici nebezpečí černých skládek.
Stav lokality: dobrý

Literatura

--

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 01.08.07, Zelenka Přemysl 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 58 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/58.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hluboká erozní rokle odkrývající úplný profil křídovými uloženinami džbánského typu stáří turon a cenoman., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká erozní rokle odkrývající úplný profil křídovými uloženinami džbánského typu stáří turon a cenoman., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká erozní rokle odkrývající úplný profil křídovými uloženinami džbánského typu stáří turon a cenoman., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká erozní rokle odkrývající úplný profil křídovými uloženinami džbánského typu stáří turon a cenoman., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Smečenský kaňon v pískovcové části., Rudolf Hylský, 1950
Smečenský kaňon. Opukový bok kaňonu v horní části - křída., Rudolf Hylský, 1950
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]