Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vápencové lomy pod Kutnou na Rýchorách

Vyhledávání

Vápencové lomy pod Kutnou na Rýchorách

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Rýchory
Mapové listy: 0342, 03422
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Od turistické chaty na Rýchorách cca 300 m v a jv. v uzávěru údolí Suchého potoka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy ve vápencích krkonošského krystalinika
Technický objekt: lom
ID : 573

Geologie

Geologická charakteristika: Mezi geologicky zajímavé lokality patří 2 staré opuštěné lůmky pod rozcestím Kutná asi 300 m na JV od Rýchorské boudy. Menší, blíže Rýchorské boudě má rozměry 30 x 60 m a je nejvíce 14 m vysoký a druhý, více protažený, asi 20 x 80 m s výškou stěny až 25 m. Surovinou je světle šedý až šedorůžový krystalický vápenec, je poměrně hustě rozpukaný, byl těžen na stavební kámen. Skrývka činí 1 - 2 m svahových uloženin a suti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - rýchorské (leszczyniecké) krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, litologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V rámci Krkonošského národního parku bylo původně vyčleněné zvláště chráněné maloplošné území (číslo 379)zrušeno v roce 2008. Význam ochrany byl soustředěn především na botanickou náplň území. Z hlediska geologie mají význam vápencové lomy pod Kutnou . (Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 21. 6. 1960, č. předpisu: 22.307/60; změny nebo doplnění: MK ČSR, 1. 10. 1976, č.předpisu: 8.825/76. Ochrana maloplošně chráněného území PP zrušena dne :1.4.2008)
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: ověřit 20.10.2009; 7/2017 Lomy jsou silně zarostlé, sukcese bude dále pokračovat. Odkryvy vápence jsou velmi ojedinělé. 12.07.2017;

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 20.10.09, Žáčková Eliška 20.02.12, Vajskebrová Markéta 12.07.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 573 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/573.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Poměrně dost zarostlé pozůstatky po vápencových lůmcích s ojedinělými nevýraznými horninovými odkryvy., Markéta Vajskebrová, 2017
Poměrně dost zarostlé pozůstatky po vápencových lůmcích s ojedinělými nevýraznými horninovými odkryvy., Markéta Vajskebrová, 2017
Poměrně dost zarostlé pozůstatky po vápencových lůmcích s ojedinělými nevýraznými horninovými odkryvy., Markéta Vajskebrová, 2017
Poměrně dost zarostlé pozůstatky po vápencových lůmcích s ojedinělými nevýraznými horninovými odkryvy., Markéta Vajskebrová, 2017
Rýchory - pohled z haldy dolu Jan Šverma, Zbyněk Šimůnek, 2002
Rýchory - pohled od Bernartic, Zbyněk Šimůnek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]