Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Proseč

Vyhledávání

Proseč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Záhoří u Semil
Mapové listy: 0332, 03324
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Zářez silnice 200 m Z od okraje Proseče, u kóty 392
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní defilé v zářezu silnice - bazické horniny železnobrodského vulkanického komplexu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 558

Geologie

Geologická charakteristika: V serpentinách silnice za obcí Proseč jsou odrkyty kyselé a bazické horniny železnobrodského vulkanického komplexu, které dále k západu přecházejí ve fylity s vložkami zelených břidlic. v jedné ze serpentin vystupuje i žíla metaryolitu. Horniny jsou místy silně deformovány a mají subvertikální sv. - jz. foliace, která zapadá jak k ZSZ tak i VJV.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, stratigrafie, vulkanologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: kvarckeratofyr (alk.živc. ryolit), břidlice zelená, fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky významná lokalita. Jsou zde odkryty horniny železnobrodského vulkanického komplexu.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: přístupná ze silnice, hlavní silnice Železný Brod - Semily - zatáčkovitý terén při exkurzích nebezpečí střetu s auty, hustý provoz 19.1.2012;

Literatura

Patočka, F., Fajst, M. & Kachlík, V., 2000. Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex. Z. geol. Wiss., 28((1/2)), 177-210. Fediuk, F., 1962. Vulkanity železnobrodského krystalinika. Rozpr. Ústř. Úst. geol.,, 29, 116. Rapprich, ed.(2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov s vysvětlivkami. Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Kachlík Václav 19.01.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 558 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/558.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Proseč - výchozy železnobrodského krystalinika v zářezu silnice, Markéta Vajskebrová, 2003
Proseč - odkryv hornin železnobrodského vulkanického komplexu, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]