Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Basa a okolí

Vyhledávání

Lom Basa a okolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Padouchov
Mapové listy: 0332, 03321
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skupina lomů s lomem Basa ve svahu Ještědského hřbetu sv.od Padouchova
Charakteristika objektu: Staré lomy a jejich haldy
Technický objekt: lom
ID : 551

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina pěti lomů s největším lomem Basa a okolními haldami je nejvýznamnější paleontologickou lokalitou jižní části Ještědského hřbetu. O nálezy se opírárá stratigrafické zařazení mocných sledů k devonu /vlastní nálezy zvl. větevnatých stromatopor a tabulátních korálů svědčí pro vyšší střední devon-givet/. Faciální vývoj prokazuje korálo-stromatoporové facie typu Fromelenne se širokými korelačními možnostmi v mezinárodním měřítku. Z fauny zatím nalezeny hojné větevnaté stromatopory /Amphipora, Stachyodes/, tabulátní a vzácnější rugosní koráli a místy hojní silnostěnní brachiopodi. Paleontologicky nejbohatší je lom nad krasovou vyvěračkou a jeho haldy. Hojná fauna je typickým příkladem zachování organických zbytků ve slabě metamorfovaných karbonátech. V areálu lomu Basa a v jeho okolí krasové fenomény /vyvěračka, menší jeskyně/.Lomy pro svou relatívní neporušenost jsou názorným příkladem lomařské činnosti v minulosti /před 1.svět.válkou/ a mají výrazně kulturně-historický význam /zdůrazněný tvorbou Karoliny Světlé/.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, sedimentologie, těžební činnost a její následky, petrologie
Jevy: skalní stěna, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologické lokality, příklady faciálního vývoje devonu /korálo-stromatoporové facie s širokými korelačními vztahy/, příklady zachování fauny v metamorfovaných horninách, krasové fenomény, příklady těžby nerostných surovin v minulosti (s kulturně-historickou tradicí).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Objekty zatím nejsou ohroženy, třeba je chránit před jakýmikoli umělými zásahy.
Popis stavu lokality: ověřit 22.10.2009;

Literatura

Chlupáč /1993/, Chlupáč-Hladil /1992/

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 22.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 551 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/551.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bývalý vápencový lom na jižní straně Ještědského hřbetu., Ondřej Svačinka, 2008
Bývalý vápencový lom na jižní straně Ještědského hřbetu., Ondřej Svačinka, 2008
Bývalý vápencový lom na jižní straně Ještědského hřbetu. Vstup do jeskyně., Ondřej Svačinka, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]