Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podlešínská skalní jehla

Vyhledávání

Podlešínská skalní jehla

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Podlešín
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Izolovaná skála 600 m v. od nádraží Podlešín, 150 m v. od kóty 229.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Asi 8 m vysoký skalní výchoz při okraji lesa, výrazně jehlovitě protažený.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 54

Geologie

Geologická charakteristika: Izolovaný skalní výchoz výrazně sloupcovitého tvaru a výšce cca 8 m je tvořen arkózovými pískovci až slepenci slánského souvrství, ledeckých arkóz. Výrazné projevy exogenních geologických sil - voštiny, dutiny, římsovité zvětrávání, zvýraznění hrubozrnějších poloh. V několika úrovních výrazné šikmé zvrstvení.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: geomorfologie, stratigrafie, geologie
Jevy: zvrstvení, voštiny, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární
Hornina: arkóza, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1021     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky nápadný skalní útvar, malebná součást krajiny. Dobrý příklad vrstevního sledu karbonských sedimentů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Kladno, 15. 12. 1986.
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Kromě možné destrukce při horolezení, jiné nebezpečí nehrozí.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková, M. et al. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 12-214 Kralupy nad Vltavou. - MS Geofond. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 54 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/54.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Solitérní skalní věž tvořena pískovci svrchního karbonu., Pavla Gürtlerová, 2010
Solitérní skalní věž tvořena pískovci svrchního karbonu., Pavla Gürtlerová, 2010
Solitérní skalní věž tvořena pískovci svrchního karbonu., Pavla Gürtlerová, 2010
Solitérní skalní věž tvořena pískovci svrchního karbonu., Pavla Gürtlerová, 2010
Solitérní skalní věž tvořena pískovci svrchního karbonu., Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]