Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá hora u Ještědu

Vyhledávání

Černá hora u Ještědu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Horní Suchá u Liberce
Mapové listy: 0313, 03134
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Jv. svah Černé hory /k.811/ jz.od Horní Suché, sv.od Výpřeže
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy, místy porušené pokusy o starou lomařskou činnost.
ID : 533

Geologie

Geologická charakteristika: Ve vyšší části svahu Černé hory sv.od Výpřeže vystupují v přirozených skalních výchozech tektonicky a metamorfně porušené, pravděpodobně ordovické kvarcity. V nižší části v nevelké vzdálenosti vystupují rovněž v přirozených a jen místy pokusem o těžbu porušených výchozech devonské vápence, v nichž nalezeny organické zbytky /větevnaté stromatopory, ?koráli/.Lokalita je místem, kde se do nejtěsnější blízkosti dostávají kvarcity a devonské vápence, nepochybně jako dvě tektonické jednotky příkrovové stavby oddělené plochým násunem. Proto má místo zvláštní význam pro posouzení tektonické stavby Ještědského pohoří a tím pro ocenění variských procesů. Lokalita t.č. ve výzkumu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, petrologie
Jevy: skála, výchoz, zlom
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: kvarcit, vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita významná pro posouzení tektonické stavby Ještědského pohoří.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zalesněný svah, střety zájmů zatím nejsou.
Popis stavu lokality: ověřit 21.10.2009;

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Mrázová Štěpánka 21.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 533 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/533.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]