Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křižany - Solvayův lom

Vyhledávání

Křižany - Solvayův lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Křižany
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: starý lom na jz. svahu kóty 682 /lom=býv.Scheuflerkoppe/, sz. od nádraží Křižany
Charakteristika objektu: starý, dnes zarostlý lom ve vápencích ještědského krystalinika
Technický objekt: lom
ID : 529

Geologie

Geologická charakteristika: V dnešním stavu je lom silně zarostlý lesem, poskytuje však přece výchozy šedých tence vrstevnatých vápenců (s drobnými krinoidy) jako příklad faciálního vývoje devonu. Lokalita má předpoklady i k zachování mikrofauny. Názorný příklad tektonického postižení poskytoval lom ve vrcholové části k. 682, kde byla odkryta ležatá vrása v devonských vápencích a fylitických břidlicích jako důkaz výrazného působení variské orogeneze v této části západosudetské oblasti /Gallwitz 1930/. Lom je však dnes tak zarostlý, že jeho ochrana se stává problematickou. Dle Rubáš, 2012: Z původně tříetážového lomu se lanovkou těžený vápenec dopravoval na křižanské nádraží a do chemických závodů Neštěmicích pro výrobu sody. Těžba zde skončila ve 20. letech 20. století. Část vápencové jeskyně je zdobena sintrovými povlaky a vykrystalizovaným kalcitem. Poblíž se nachází Loupežnická jeskyně dlouhá asi 14 m, široká 3 m a vysoká až 2,5 m. Na jejích stěnách se v celé délce nacházejí evorzní tvary, jež vznikly působením vodního toku. Jeskyně je téměř bez výzdoby, jen na konci se nacházejí sintrové kůry. Nedaleko od jeskyně můžeme najít přibližně 6 m hluboký krasový komín. Ve vrcholových partiích vrcholu Lom (k. 682 m) se nachází několik menších, morfologicky však dobře patrných lomů, ve kterých se kdysi těžila zelená břidlice.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, litologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - fauna, vrása, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita v devonských vápencích, příklad litologického vývoje.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lom je zarostlý, není bezprostředně ohrožen. Jeskyně jsou před vandaly zabezpečeny mříží.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Stav ucházející, lom zarostlý, místy výchozy ve vápencích (VII/2018). 19.07.2018;

Literatura

Chaloupský /1966/ Chlupáč-Horný /1955/ Gallwitz /1930/; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 26.09.17, Tomanová Petrová Pavla 19.07.18, Vajskebrová Markéta 14.04.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 529 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/529.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vchod do Loupežnické jeskyně, kdysi zkrasovělá jeskyně ve vápencích ještědského krystalinika, byla částečně odtěžena při těžbě v letech 1910 - 1920., Markéta Vajskebrová, 2020
Schéma Loupežnické jeskyně vytvořené ve vápencích ještědského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2020
Šedé tence vrstevnaté devonské vápence s žilkami kalcitu, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Šedé tence vrstevnaté devonské vápence, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Šedé tence vrstevnaté devonské vápence, Pavla Tomanová Petrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]