Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoká u Jítravy

Vyhledávání

Vysoká u Jítravy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jítrava
Mapové listy: 0313, 03134
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: V.a jv.svah Vysoké /kó.534/ s.od Jítravy
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: zalesněný svah s menšími výchozy a sutěmi
ID : 528

Geologie

Geologická charakteristika: Sutě na zalesněném svahu Vysoké jsou stratigaficky významnou paleontologickou lokalitou známou již H.Gallwitzovi /1929/ a nověji studovanou Gallem-Chlupáčem /1973/. Lokalita poskytuje důkaz o devonském stáří produktů basického vulkanismu, neboť fosiliferními vrstvami jsou tufity a s nimi sdružené karbonáty, které chovají korálovou a brachiopodovou faunu /patrně stupně frasnu/. Opěrný bod oblastní stratigrafie.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie, petrologie
Jevy: suť, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: karbonát, tufit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita, opěrný stratigrafický bod.
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita není přímo ohrožena, v budoucnu by ji bylo účelné spojit s chráněným územím Bílé kameny /č.14/ - morfologicky pozoruhodné skály křídových pískovců, které je již vyhlášeno.
Popis stavu lokality: ověřit 21.10.2009;

Literatura

Galle-Chlupáč /1973/ Gallwitz /1929/

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 21.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 528 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/528.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]