Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studánka

Vyhledávání

Studánka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Studánka u Rumburku Horní Podluží
Mapové listy: 0224, 02242,02224
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: severní okraj rybníka Světlík, 700 m SV od kóty 502 (severně od H. Podluží)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: rašeliniště
ID : 524

Geologie

Geologická charakteristika: ostřico-rákosová slatina
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: ložisková geologie, botanika
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Evidované ložisko. Rozloha 14,9 ha, průměrná mocnost 1,3 m, maximální 2,8 m. Zásoby 169 kt.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Ložisko je zarostlé lesem, část kryta rybníkem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 05.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 524 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/524.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Evidované ložisko rašeliny je částečně zakryto rybníkem, částečně zarůstá náletovými dřevinami., Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]