Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studánka

Vyhledávání

Studánka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Studánka u Rumburku Horní Podluží
Mapové listy: 0224, 02242,02224
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: severní okraj rybníka Světlík 700 m SV od kóty 502 (severně od H.Podluží)
Charakteristika objektu: rašeliniště
ID : 524

Geologie

Geologická charakteristika: ostřico-rákosová slatina
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: ložisková geologie, botanika

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Evidované ložisko. Rozloha 14,9 ha, průměrná mocnost 1,3 m, maximální 2,8 m. Zásoby 169 kt.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Ložisko je zarostlé lesem, část kryta rybníkem.

Literatura

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 524 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/524.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]