Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dolní Šenov

Vyhledávání

Dolní Šenov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Velký Šenov
Mapové listy: 0222, 02221
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Rašeliniště na soutoku Liščího a Vilémovského potoka mezi žel. zastávkami Vilémov a Lipová u Šluknova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rašeliniště
ID : 513

Geologie

Geologická charakteristika: ostřico-mechová slatina
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: geologie, ložisková geologie, botanika
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Evidované ložisko. Rozloha 1,5 ha, průměrná mocnost 0,7 m, maximální 1,2 m. Zásoby 10 kt.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

nenalezena

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 513 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/513.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rašeliniště (ostřico-mechová slatina) na soutoku Liščího a Vilémovského potoka. Pohled od Vilémova, Pavla Gürtlerová, 2017
Rašeliniště (ostřico-mechová slatina) na soutoku Liščího a Vilémovského potoka. Pohled od Vilémova, Pavla Gürtlerová, 2017
Rašeliniště (ostřico-mechová slatina) na soutoku Liščího a Vilémovského potoka. Pohled od Vilémova, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]