Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Granátová skála

Vyhledávání

Granátová skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Tábor
Mapové listy: 2224, 22244
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: 100 m sv.od mostu přes Lužnici v Čelkovicích - Tábor
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: výchozy v nárazovém břehu Lužnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 507

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena migmatity agmatitického typu jednotvárné skupiny české části moldanubika. Migmatity postupně přecházejí do typu flebit stromatitického. Hojně se vyskytují zrna až 1,5 cm velká fialově červeného granátu almandinového složení. Granáty jsou v hornině jednotlivě roztroušeny nebo tvoří smouhy a shluky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2500     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt velkých zrn granátů v migmatitech. Vyhlášení ZCHÚ: SPU, 9. 12. 1940, č. předpisu: 8.825/40.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 808 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.11.94
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 08.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 507 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/507.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Granátová skála v Táboře. Celkový pohled., Petr Štěpánek, 2002
Detail granát-biotitckého migmatitu agmatitického typu s velkými zrny granátu almandinového složení, Petr Štěpánek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]