Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smírčí vrch - Kněžská skála

Vyhledávání

Smírčí vrch - Kněžská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Dolní Lhota u Stráže n.Než.
Mapové listy: 3311, 33112
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: 6 km jjv. Dolní Lhoty, 3 km v. Mirochova, jv.svah kóty 550 Smírčí vrch
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz, skála s vyhlídkou ve svahu (výška cca 3m) blokové výchozy v granitech.
ID : 503

Geologie

Geologická charakteristika: Příkontaktní facie granitu Homolka s vývojem okrajového pegmatitu tzv. stockscheideru. Jedná se o několik decimetrů až první metry mocná tělesa tvořená agregáty nebo jedinci draselného živce o velikosti až přes 10cm v drobnozrnném granitu. Méně časté jsou plovoucí krystaly křemene a krystalky arsenopyritu.(Breiter K.1992).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachování rozsáhlého vývoje okrajového pegmatitu v rudonosném typu granitu (viz lok.Bublavá skála - Homolka nebo Fabián). Přírodní park Homolka-Vojířov, vyhlášen OÚ v Jindřichově hradci dne 1.července 1994, podle ustanovení paragrafu 77 odst.3 zákona ČNR č. 114/192Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/192 Sb.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Breiter K.(1992): Leukokrátní granity Novobystřicka. MS archiv ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, Pertoldová Jaroslava, 14.01.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 503 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/503.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pegmatitová žíla, Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled z náhorní strany, staré schody., Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pegmatitová žíla., Miroslav Hátle, 2008
Miroslav Hátle, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]