Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Tužice (Vlčí hora)

Vyhledávání

Lom Tužice (Vlčí hora)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Tužice
Mapové listy: 2231, 22312
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: 700 m sv.od Tužic
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Granodioritový lom v občasném provozu, stěna vysoká max.45 m, etáže 15-18 m.
Technický objekt: lom
ID : 486

Geologie

Geologická charakteristika: Granitoidy středočeského plutonu. Modravě šedý středně zrnitý amfibol-biotitický granodiorit všesměrné stavby, s nehojnými tmavými bazickými uzavřeninami velikosti až 15 cm. Granodiorit je dosti pravidelně rozpukán, proniklý tenkými žilkami bílého nebo narůžovělého aplitu. Lom je s přestávkami v provozu od r.1931.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: aplit, granodiorit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typický amfibol-biotitický granodiorit /blatenský typ/.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V současné době ve správě firmy JIHOKÁMEN - Písek. Zpracování kamene na dlažební kostky. 16.5.2018;

Literatura

Hora Z./1961: Průzkum granodioritu Tužice.-MS Geofond.Praha. Vejlupek M. et al./1990/: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, list 22-312 Nalžovské Hory.-MS Geofond.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vejlupek Miroslav, 13.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Gürtlerová Pavla 16.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 486 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/486.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail amfibol-biotitického granodioritu, Markéta Vajskebrová, 2018
Celkový pohled na lom., Markéta Vajskebrová, 2018
Zpracování stavební suroviny - amfibol-biotitického granodioritu - na dlažební kostky., Markéta Vajskebrová, 2018
Celkový pohled na těžbu amfibol-biotitického granodioritu v lomu Tužice, Pavla Gürtlerová, 2018
Celkový pohled na těžbu amfibol-biotitického granodioritu v lomu Tužice. Zpracování kamene., Pavla Gürtlerová, 2018
Přechod mezi stz. a hrz. amfibol-biotitickém granodioritem, Pavla Gürtlerová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]