Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Březno u Postoloprt

Vyhledávání

Březno u Postoloprt

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Březno u Loun
Mapové listy: 1212, 12121
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Stráň na pravém břehu Ohře při v. okraji obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Téměř 150 m dlouhý a 38 m vysoký odkryv ve slínovcích na břehu Ohře.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 47

Geologie

Geologická charakteristika: Klasická lokalita odkrývající nejmladší vrstvy ohárecké křídy. Vyjímečné odkryvy březenských vrstev sensu Frič (1893), březenského souvrství sensu Čech et al. (1980) - stratotyp. Slínovce s bohatou makro- i mikrofaunou, glaukonitické horizonty, pelosideritové konkrece. Citace možno počítat na desítky, nejnovější paleontologické zpracování Čech - Švábenická (1992).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní, stratotyp, zkameněliny - fauna, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1960     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita přinejmenším evropského významu, zpracovávaná již od minulého století. Významný profil ve slínovcích teplického a březenského souvrství s bohatými nálezy makro i mikrofauny. Podrobná stratifikace. Stratotyp březenského souvrství. Klasická exkurzní lokalita.
Střety zájmů: dopravní stavby, nestabilita terénu, sport
Popis střetů zájmů: Objekt navržený k ochraně rozdělen asfaltovou cestou. Na části území uzavřená střelnice. Horní část profilu pravidelně poškozována sesuvy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S. et al. (1980): Revision of the upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Čech, S. - Švábenická, L. (1992): Macrofossils and nanofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian). - Věst. Čes. geol. úst., 67, 5, 311-326. Praha. Frič, A. (1893): Studien im Gebite der Bohmischen Kreideformation. Paleontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. V. Priesener Schichten. - Arch. naturwiss. Landes-Durchforsch. Bohmen, IX, 1. Prag. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 01.08.07, Zelenka Přemysl 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 47 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/47.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stav odkryvu v 90. letech, Přemysl Zelenka
Stav odkryvu v 90. letech, Přemysl Zelenka
Stratotyp březenského souvrství české křídové pánve., Petra Hejtmánková, 2020
Pavel Bokr, 2006
Pavel Bokr, 2006
Celkový pohled, Přemysl Zelenka, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]