Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lišná

Vyhledávání

Lišná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Rabí
Mapové listy: 2231, 22312
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Opuštěný lomy na jz.úbočí návrší Lišné (578 m), 1 km z.od Rabí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Dva opuštěné tříetážové lomy kde se těžil mramor a zářez silnice s vložkami pararul ve vápencích.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 442

Geologie

Geologická charakteristika: Poloha krystalinických vápenců (mramorů) je mocná přes 50 m, má úklon 20 až 30 stupňů k SZ. Vápenec je bělošedý, hrubě krystalický, v blízkosti poruchových zón je dolomitizován /2,5 - 11,0% MgO/. Ve vápencích jsou jen ojediněle vložky pararul. V zářezu silnice poblíž lomu těleso vápenců prstovitě vykliňuje do pararul.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, petrologie
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Spolu se severnějším čtyřetážovým lomem zpřístupňuje pozorování karbonátové plochy i její laterální ukončení. Ukázka vývoje krystalických vápenců pestré série moldanubika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno terénní revizi a k případnému připojení této lokality k PR Čepičná, která pokračuje cca 200 od opuštěného lomu. 8.10.2010; Lokalita PR čepičná vyřazena z databáze, území Líšné rozšířeno na oba dva lomy. 5.4.2018;

Literatura

Krutský N./1975/: Průzkum vápenců Rábí - II.etapa.-MS, Geofond.Praha. Vejlupek M. et al./1990/: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, list 22-321 Nalžovské Hory.-MS,Archív Čes.geol.úst.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vejlupek Miroslav, 13.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.10.10, Kukal Zdeněk 03.11.17, Gürtlerová Pavla 05.04.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 442 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/442.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom Líšná v krystalických vápencích., Markéta Vajskebrová, 2018
Zářez silnice u lomu Líšná. Prstovité vyklínění krystalických vápenců do pararul., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom Líšná v krystalických vápencích., Pavla Gürtlerová, 2018
Vzorky krystalického vápence a pararul v lomu Líšná , Markéta Vajskebrová, 2018
Lom Líšná v krystalických vápencích., Pavla Gürtlerová, 2018
Zářez silnice u lomu Líšná. Vklínění krystalických vápenců do pararul., Pavla Gürtlerová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]