Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Myslíkovské Lurdy

Vyhledávání

Myslíkovské Lurdy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Palkovice
Mapové listy: 2521, 25214
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Skalní výchoz a krasová jeskyně, cca 1000 m západním směrem od kaple Sedmibolestné Panny Marie v Myslíku,cca 700 m severovýchodně od vrcholu Hradisko (508 m)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Poutní místo se sochou Panny Marie Lurdské umístěnou v kapličce vytesané v Mankově skále, vedle kaple se nachází vstup do pseudokrasové jeskyně
ID : 4293

Geologie

Geologická charakteristika: Ve skalním výchozu vystupují sedimenty bazální části palkovického souvrství bašského vývoje slezské jednotky. Palkovické souvrství představuje úpatní sedimenty uložené v progradujícím vějíři. V přibližně 3 m mocné poloze se nacházejí světle šedě zbarvené heterogenní slepence a středně zrnité vápnité drobovité pískovce. Slepence mají psefitickou a kompaktní strukturu. Ve slepencích jsou zastoupeny klasty organodetritického vápence, pískovce, křemene a metamorfních hornin (fylit, rula). Ve slepencové poloze se nacházejí často i několik desítek cm velké bloky štramberských vápenců. Podle Kašinga et al. (2021) je jeskyně v Mankově skále otevřena asi 0,5 m širokou a nejspíše uměle rozšířenou rozsedlinou na úpatí jižní stěny skalního srubu. Po dvou metrech se jeskyně rozevírá do členitého prostoru 2 m širokého a 6 m dlouhého. Stěny i strop jsou tvořeny puklinovými a vrstevními plochami, zkrasovělými povrchy intraklastů štramberských vápenců v rámci slepencové polohy. Korozní tvary – škrapy,drobné stropní jamky a stropní a stěnové facety, dokládají epifreatickou modelaci. V zadní části jeskyně je odkryto koryto drobného ponorného vodního toku, který s volnou hladinou protéká jeskyní v délce cca 1 m.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - bašský a kotoučský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - campan, mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V rámci Západních Karpat se na našem území jedná o doposud nejmladší horniny, ve kterých se zformoval kras.
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: návštěvy speleologů amatérů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kašing, Martin & Lenart, Jan & Schuchová, Kristýna & Skupien, Petr. (2021). Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat. Geoscience Research Reports. 54. 10.3140/zpravy.geol.2021.6.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Maceček Lukáš, 10.12.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4293 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4293.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vchod do pseudokrasové jeskyně, Lukáš Maceček, 2021
Skalní výchoz s kapličkou, Lukáš Maceček, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]