Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Labský vodopád

Vyhledávání

Labský vodopád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Špindlerův Mlýn
Mapové listy: 0323, 03234
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: v uzávěře Labského dolu, 180 m pod Labskou boudou směrem do údolí na VSV, v horní části Labské rokle, 6,5 km na SZ od Špindlerova Mlýna, 1 km od pramene Labe
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: více než 30 m vysoký vodopád
ID : 4231

Geologie

Geologická charakteristika: 34,5 vysoký vodopád spadající z Labské louky do ledovcového karu Labského dolu. Jde o kaskádovitý vodopád s nepříliš vysokým průtokem (asi 40 l/s), ale zajímavým výrazně vějířovitým tvarem. Spadá podobně jako nedaleký mnohem vyšší Pančavský vodopád z vývojově starého, vrcholového zarovnaného povrchu do ledovcového karu, jež je naopak vývojově velmi mladý. Zpětná eroze, která zde postupovala podél tektonických linií a také po kontaktu drobnozrnné a středně zrnité žuly, postupovala díky tomu velmi rychle. Tím vytvořila strmou Labskou rokli a zároveň zmenšovala i výšku vlastního vodopádu. Labský vodopád patří k našim nejatraktivnějším a také nejvyhledávanějším. Po založení Labské boudy v roce 1830 byl přirozený tok uměle ovlivněn zřízením malé nádržky k vylepšení podívané pro turisty, vypouštění vody skončilo v 50. létech 20. století.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, geologie, kvartérní geologie
Jevy: vodopád, kar
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: doklad zpětné eroze říčního toku, vodopád u pramene významné evropské řeky
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pilous V. (2015): Vodopády Krkonoš 1. a 2. Správa KRNAP, 48 stran; ENGEL, Z., a kol.(2007): Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu, Opera Corcontica 44/1, s. 89–93; Pilous, V. (1989): Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších, Opera corcontica 26, s.5–49

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta, 02.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4231 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4231.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Labský vodopád spadá skalnatou Labskou roklí do Labského dolu., Markéta Vajskebrová, 2017
Labský vodopád spadá skalnatou Labskou roklí do Labského dolu., Markéta Vajskebrová, 2017
Labský vodopád vytvořila zpětná eroze v granitových horninách., Petra Hejtmánková, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]