Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rtenín

Vyhledávání

Rtenín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Mladoňovice-Petříkovice
Mapové listy: 1344, 13441
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 600 m jihovýchodně od Rtenína v lese nad cestou
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: křemenná žíla
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4215

Geologie

Geologická charakteristika: Křemenná žíla variského stáří v rámci nasavrckého plutonického komplexu, jejíž mocnost lze odhadnout na 10–15 m a délku cca 150. Má směr SSZ–JJV a po celé své délce je sledována lomy. V současnosti je dobývka značně zakrytá lesním porostem, její hloubku lze vysledovat až do cca 1,7 m. Křemen je rezavě žlutý, místy obsahuje kaverny prorostlé drobnými krystaly křemene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významný geomorfologický fenomén
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dudíková , B. et al. (v tisku): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 13-441 Nasavrky - ČGS. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): DudíkSchulmannová Barbora, 20.07.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4215 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4215.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytky křemenné žíly východně od Rtenína., Barbora Dudíková Schulmannová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]