Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Polštářové lávy u Chabičova

Vyhledávání

Polštářové lávy u Chabičova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Chabičov
Mapové listy: 1444, 14444
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 680 m z. od kaple sv. Floriána v Chabičově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz polštářových láv
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4213

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu zpevněné lesní cesty (modrá turistická značka) a ve hřbetu kopce směrem ke kótě Dubová hora (545) je odkryto několik drobných výchozů polštářových láv. Částečně deformované polštáře jsou tvořeny metabazalty šternbersko-hornobenešovského pruhu. Přesné stáří počátku vulkanismu zde nebylo určeno, ale na základě paleontologických nálezů v jílovitých břidlicích je pravděpodobné, že vulkanická aktivita zde začala v průběhu svrchního emsu (Chlupáč a kol., 2002). Vulkanická aktivita byla dominantně podmořská, jak o tom svědčí nálezy polštářových láv. Vulkanické horniny jsou postiženy sekundární přeměnou (chloritizace, karbonatizace) a deformací. Hojné jsou drobné amygdaly (1–8 mm) tvořené chloritem a kalcitem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - šternbersko-hornobenešovský pruh
Stratigrafie: paleozoikum - devon - spodní devon
Témata: geologie, vulkanologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: metabazalt
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: výskyt polštářových láv
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. (2002). Geologická minulost České republiky, Academia, Praha, 436 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 30.04.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4213 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4213.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na lokalitu., Helena Gilíková, 2020
Amygdaly (mandle) vyplněny kalcitem., David Buriánek, 2020
David Buriánek, 2020
Pórovitá (vezikulární) textura., Helena Gilíková, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]