Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hynčicovy skály

Vyhledávání

Hynčicovy skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Viničné Šumice
Mapové listy: 2441, 24414
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: 1,2 km ssv. od kapličky ve Viničných Šumicích
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní stěna z hrubozrnných slepenců (račické slepence) myslejovického souvrství karbonského stáří
ID : 4149

Geologie

Geologická charakteristika: Račické slepence myslejovického souvrství (stáří karbon, resp. svrchní visé) s podpůrnou strukturou klastů, zrnitostně jsou špatně vytříděné, převažují valouny - ruly, křemen, droby a břidlice, granitoidy; max. velikost valounů 60 cm (v ose a); pozitivně gradačně zvrstvené, cykly do 0,5 m; znatelná imbrikace (sj. směr); místy drobné polohy hrubozrnných drob.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, botanika, geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: PP Hynčicovy skály s cennou teplomilnou flórou, která je svázaná s j. svahy Drahanské vrchoviny. Skály jsou budované petromiktními slepenci myslejovického souvrství
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: skála zarůstá náletovými dřevinami
Stav lokality: ucházející

Literatura

https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/publikace/hyncicovy_skaly.pdf

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 18.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4149 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4149.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
otevřené pukliny v račických slepencích myslejovického souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2019
račické slepence myslejovického souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Detail račického slepence, Pavla Tomanová Petrová, 2019
račické slepence myslejovického souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Celkový pohled, Pavla Tomanová Petrová, 2019
pohled na lokalitu, Pavla Tomanová Petrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]