Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jinošovské lomy na krystalický vápenec

Vyhledávání

Jinošovské lomy na krystalický vápenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Benešov
Katastrální území: Vlašim
Mapové listy: 2311, 23112
Oblast: České moldanubikum
Lokalizace: 1500 m j. od Vlašimi, po silnici z Vlašimi na Kondrac a dále po lesní cestě.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Dvě čočky krystalických vápenců jsou součástí pestré skupiny moldanubika. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. Tmavší příměs je dána zvýšenou koncentrací mikroorganické hmoty ve vápenci.
Technický objekt: lom
ID : 4143

Geologie

Geologická charakteristika: Ve dvou opuštěných lomech lze kromě krystalického vápence najít minerály vzniklé při kontaktu vápence s křemennými žilami. Jedná se především o vesuvian (až několik cm velké, hnědě zbarvené stébelnaté agregáty nebo sloupcovité krystaly pokryté povlakem grafitu). Dále je zde popsán výskyt wollastonitu, diopsidu, grossularu, pyrhotinu a fluoritu. Mimo minerály kontaktní zóny lze v lomových stěnách spatřit také kalcitové žíly. V obou lomech můžeme pozorovat krasové jevy. Jedná se především o různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní a rozpouštěcí činností vody. V minulosti se zde nalézaly i větší dutiny dokonce s krápníkovou výzdobou. Podlehly však těžbě krystalického vápence. Zbytek stěny takovéto jeskyně je vidět v severní stěně lomu. Největší otevřená jeskyňka se nalézá v jižní stěně „Malého lomu" a má rozměry 0,8 m x 1 m x 1,5 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina, minerál, kras, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Charakteristická hornina regionální geologické stavby.
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: Voda z vrtu v lomu je pravděpodobně využívána pr zásobování nedalekého zemědělského objektu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tuček K. (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951–1965. - ČSAV, 883 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jaroslav Kadlec, 15.03.19
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 18.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4143 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4143.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zkrasovělé krystalické vápence., Jaroslav Kadlec, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]