Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Týn nad Bečvou - lom Gabrielka

Vyhledávání

Týn nad Bečvou - lom Gabrielka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Týn nad Bečvou
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1,5 km sv. od Helfštýna
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozlehlý stěnový lom Gabrielka (100 x 50 x 15m) s lezeckými cestami a pamětní plaketou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4115

Geologie

Geologická charakteristika: Stěnový lom na droby a drobnozrnné slepence se nachází v nadmořské výšce ~ 250 m při patě severního svahu Maleníku 1400 m sv. od Helfštýna a 800 m ssv. od kóty Krásnice 464,5 m. Jeho rozměry jsou 100 × 50 × 15 m a hlavní stěna směru JJZ-SSV je využívána jako lezecká. Ve východním sousedství listu vystupuje pelitické jádro antiklinály náležející podložnímu moravickému souvrství. V samotném lomu vystupují lavicovité střednozrnné droby s lavicemi drobnozrnných polymiktních slepenců. Lavice generelně upadají k Z až ZSZ (292/35) a tvoří východní křídlo antiklinály kilometrového řádu, jejíž osa upadá k JZ. Pro hradecké droby jsou charakteristické asociace průsvitných těžkých minerálů, v nichž naprosto dominují granáty. Složení granátů odpovídá řadě pyrop-almandin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: litologie, petrologie, sedimentologie, těžební činnost a její následky, stavební a dekorační kámen, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: litologické rozhraní, skalní defilé, skalní stěna, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stěnový lom na droby a drobnozrnné slepence
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lezecké a turistické aktivity nepředstavují vážnou hrozbu, hrozba zavážení odpadky
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík et al. (2018): Vysvětlivky k listu 25-132 Lipník nad Bečvou. MS ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 05.01.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4115 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4115.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom odkrývá sřednozrnné droby střídající se s lavicemi hrubozrnných polymiktních slepenců., Jiří Otava, 2005
Lom odkrývá sřednozrnné droby střídající se s lavicemi hrubozrnných polymiktních slepenců., Jiří Otava, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]