Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holubí skály

Vyhledávání

Holubí skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Ryžovna
Mapové listy: 0143, 01433
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: V okolí silničky z Českého Mlýna na Mílovskou cestu v místě nejprudšího stoupání a ostrých zatáček.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Morfologicky nápadné fylitové skalky a skaliska až 20 m vysoká vzniklá mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění
ID : 4095

Geologie

Geologická charakteristika: Holubí skály jsou tvořeny chloriticko-sericitickými fylity, tj. slabě přeměněnými horninami složenými převážně z křemene, živců, chloritu a sericitu, jehož šupinky dávají hornině stříbrný lesk. Důsledkem variských horotvorných pohybů na přelomu devonu a karbonu před asi 380 - 310 miliony lety, je také detailní zvrásnění viditelné zejména na vrstvičkách a čočkách křemene. Podobu skalních věží a skalek získaly během čtvrtohor díky mrazovému zvětrávání a rozpadu skalního masivu podél systému strmých puklin. Zvětráváním vzniklo i skalní okno na jedné věži poblíž silničky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum - krušnohorské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní věž, skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: fylit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z nejzajímavějších geologických útvarů Krušných hor.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů. Okolí skalek hustě zarůstá lesem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

nenalezena

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta, 05.09.17
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 04.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4095 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4095.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Nápadné fylitové, až 20 m vysoké, skalky a skaliska vzniklé mrazovým zvětráváním, s pěknou ukázkou detailního zvrásnění., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]