Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jesenická kyselka

Vyhledávání

Jesenická kyselka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Jeseník nad Odrou
Mapové listy: 2512, 25124
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: přibližně 300 m sz. od vlakového nádraží Jeseník nad Odrou a 420 m jz. od zámku Jeseník nad Odrou, areál místní pěstitelské pálenice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: minerální pramen
ID : 4077

Geologie

Geologická charakteristika: Na veřejném prostranství u pálenice je vybudován stojan, kde je kyselka celoročně veřejně přístupná. Nízká mineralizace a zejména nízký obsah sodíku činí jasenickou minerálku zdravotně prospěšnou pro lidský organismus. Komerční využití pramene kyselky se datuje již od roku 1896. Jesenický pramen má od r. 2013 ochrannou známku a místní firmou je stáčen a distribuován na trh. Vývěry uhličitých vod jsou zřejmě vázány na křížení jv. okrajového zlomu Moravské brány (karpatské předhlubně) s příčným zlomem, predisponujícím tok řeky Odry mezi městem Odry a Jeseníkem nad Odrou a představujícím přívodní cestu hlubinného CO2. K akumulaci kyselky dochází v údolních náplavech potoka Luha. S ohledem na velmi nízkou celkovou mineralizaci a poměrně nízké obsahy složek hlubšího původu (Na, Cl), charakteristické pro badenské kolektory karpatské předhlubně, lze pokládat za prostředí tvorby a akumulace kyselky údolní náplavy, popř. přítok z rozpukaných kulmských sedimentů, nacházejících se v podloží pelitů předhlubně. Jedná se o studenou kyselku typu Ca(Mg,Na)-HCO3 o celkové mineralizaci kolem 0,2–0,3 g/l. Obsah volného CO2 se pohybuje mezi 1,2 a 1,7 g/l.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - severní část - ostravský neogén
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Témata: hydrogeologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: pramen
Původ geologických jevů (geneze): tektonická
Hornina: jíl, břidlice jílovitá
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zdroj pitné vody, minerální pramen
Součást VCHÚ: CHKO Poodří
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetu zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobře udržovaný pramen minerální vody. 8.12.2019; beze změny, místo označeno informační tabulí 12.4.2022;

Literatura

Krásný J., Císlerová M., Čurda S., Datel J.V., Dvořák J., Grmela A., Hrkal Z., Kříž H., Marszałek H., Šantrůček J. a Šilar J. (2012): Podzemní vody České republiky, Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba, Praha.; Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Maceček Lukáš 12.03.19, Maceček Lukáš 08.12.19, Tomanová Petrová Pavla 12.04.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4077 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4077.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odběrový stojan kyselky u minerálního pramene v Jeseníku nad Odrou, Miroslav Bubík, 2022
Historický pramen Zita v Jeseníku nad Odrou, slabě mineralizovaný a uhličitý., Dalibor Kvita, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]