Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tlustec

Vyhledávání

Tlustec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Postřelná, Luhov u Mimoně
Mapové listy: 0313, 03133,03311
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 2,5 km na východ od Brniště, 1,5 km na jjz od Postřelné
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: výrazný čedičový vrch s nepravidelným tvarem ovlivněným velkolomem
Technický objekt: lom
ID : 4061

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazná dominanta krajiny Českolipska příznačného názvu je tvořena podpovrchovým sopečným tělesem z čedičové horniny, který byl z okolních svrchnokřídových pískovců odhalen erozí. Vrch je od r. 1988 těžeb velkolomem na velice kvalitní stavební kámen s cílem vytěžit celý masiv a i přes černé protesty a soudní jednání není těžba ukončena. Těžba obnovena v roce 2017.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity v západosudetské (lužické) oblasti
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: těžební činnost a její následky, vulkanologie
Jevy: vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrch je postupně odtěžován, hrozí jeho totální devastace.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Vrch je od r. 1988 ničen velkolomem na velice kvalitní stavební kámen s cílem vytěžit celý masiv a i přes černé protesty a soudní jednání není těžba ukončena.
Stav lokality: ucházející

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta,
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 22.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4061 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4061.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrch Tlustec je od r. 1988 ničen velkolomem na velice kvalitní stavební kámen s cílem vytěžit celý masiv., Markéta Vajskebrová, 2010
Vrch Tlustec je od r. 1988 ničen velkolomem na velice kvalitní stavební kámen s cílem vytěžit celý masiv., Markéta Vajskebrová, 2010
Vrch Tlustec je od r. 1988 ničen velkolomem na velice kvalitní stavební kámen s cílem vytěžit celý masiv., Markéta Vajskebrová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]