Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kozí hřbety

Vyhledávání

Kozí hřbety

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Dolní Suchá u Chotyně
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: vrcholové partie hřbetu jv. od obce Horní Sedlo, od Ostrého vrchu (511 m n. m.) na JV k vrchu Vysoká (545 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz křemenných pískovců korycanských vrstev (svrchní cenoman) ve vrcholových partiích hřbetu
ID : 4057

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet je tvořen řadou skalních výchozů křemenných pískovců. Tyto pískovce patří ke korycanským vrstvám (svrchní cenoman), tj. k nejstarším mořským sedimentům svrchní křídy. Křemenné pískovce jsou zde tektonicky výrazně ukloněné k SV, případně až vztyčené a svými tvary připomínají kozí hřbet. Kontakt s krystalickými horninami spodního paleozoika, které se nachází na lokalitě Vysoká u Jítravy (ID 528), je tektonický. Mezi vrchem Vysoká a Kozími hřbety probíhá pravděpodobně jeden ze segmentů lužického zlomu orientovaný ssz.–jjv. směrem. Na sever od tohoto zlomu lze nalézt drobný výchoz metabazitů (zelených břidlic), které jsou řazeny ke krkonošsko-jizerskému krystaliniku, resp. ještědské skupině (devon).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie
Jevy: zlom, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: tektonické vyzdvižení křídových sedimentů, doklad přesunu krystalinika na lužické poruše
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Krentz, O. (2020): Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, 100 s., Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 30.08.19, Vajskebrová Markéta 01.07.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4057 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4057.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ostrý kámen - Jehla - výchoz křemenných pískovců korycanských vrstev (svrchní cenoman) ve vrcholových partiích Kozích hřbetů., Markéta Vajskebrová, 2021
Skalsko - skalní výchoz křemenných pískovců korycanských vrstev (svrchní cenoman) ve vrcholových partiích hřbetu., Markéta Vajskebrová, 2021
Skalsko - skalní výchoz křemenných pískovců korycanských vrstev (svrchní cenoman) ve vrcholových partiích hřbetu., Markéta Vajskebrová, 2021
Pavla Tomanová Petrová, 2017
Pavla Tomanová Petrová, 2017
Pavla Tomanová Petrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]