Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Janské kameny

Vyhledávání

Janské kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Krompach
Mapové listy: 0313, 03131
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1,3 km na SV od Krompachu, na česko-německých hranicích, ve výšce 589 až 604 m n. m.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalnaté útvary představující zbytky čedičové žíly
ID : 4055

Geologie

Geologická charakteristika: Zbytky 700 m dlouhé žíly nefelinického tefritu až čediče s horizontálním uspořádáním čtyř- až šestibokých kamenných sloupů. Mocnost žíly se pohybuje mezi 2 a více než 4 m, na nejvyšší skále dosahující 10 m je postavena vyhlídková plošina. Žíla v třetihorách vyplnila rozsáhlou puklinu z.–v. směru v měkčích pískovcích bělohorského a jizerského souvrství (resp. oybinského souvrství), později byla zvětrávací činností vypreparována a vystoupila nad okolní reliéf v podobě zdi. Čedičová žíla vystupuje v deseti skalních útvarech různé velikosti. Tvořeny jsou čedičovou horninou s proměnlivým zastoupením nefelinu - od nefelinického tefritu až po čedič.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity v západosudetské (lužické) oblasti
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, geologie
Jevy: žíla (magmatická), skalní zeď
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zbytky čedičových žil tvoří na povrchu skalní zdi
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. a kol. (v tisku): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 30.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4055 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4055.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností., Markéta Vajskebrová, 2019
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Zbytky čedičové žíly leží přímo na hranicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Zbytky čedičové žíly leží přímo na hranicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností s vyhlídkovou plošinou., Bedřich Mlčoch, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]