Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dubnice

Vyhledávání

Dubnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Dubnice pod Ralskem, Postřelná
Mapové listy: 0313, 03133
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: rozlehlá (přes 20 ha) třípatrová štěrkovna 2 km sz. od kostela v obci Dubnice
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: pískovna v glacifluviálních sedimentech
Technický objekt: lom, štěrkovna
ID : 4050

Geologie

Geologická charakteristika: Štěrkovna, ve které se těží glacifluviální písky a štěrky, tedy řekou přeplavené ledovcové usazeniny obsahující materiály místního i ledovcového původu. Území je součástí největší akumulace ledovcových materiálů v ČR a jsou pozůstatkem staršího i mladšího elsterského ledovce a staršího sálského zalednění. Nachází se zde skandinávské červené a světlé žuly, červené a světle hnědé ruly, křemence, pobaltské pazourky a buližníky, z místních hornin jsou tu čediče, diabasy, pískovce, křemence aj. Pískovna produkuje tříděný nepraný písek. Ledovcové usazeniny mají mocnost několika desítek metrů. Na bázi jsou v podobě velkých bloků pozůstatky ledovcové morény. Nad tímto hrubým materiálem jsou štěrkousazeny glaciofluviální štěrkopísky, často v podobě oblázků opracovaných vodou. Sedimentační sled je uzavřen několika metry jemnějších sprašových hlín.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních obl. ČM - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén - střední pleistocén
Témata: kvartérní geologie, stavební a dekorační kámen, těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: glacifluviální sedimenty s množstvím nepůvodních hornin
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy. Štěrkovna je činná.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kühn, P.(2006): Geologické zajímavosti Libereckého kraje. Liberecký kraj, 120 str.; Rubáš D. (2017): Přírodní klenoty Podještědí. D. Rubáš, 363 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 22.01.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4050 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4050.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Štěrkovna v glacifluviálních sedimentech s množstvím nepůvodních hornin a v pozadí Tlustec., Markéta Vajskebrová, 2019
Štěrkovna v glacifluviálních sedimentech s množstvím nepůvodních hornin, např. pazourek., Markéta Vajskebrová, 2019
Štěrkovna v glacifluviálních sedimentech s množstvím nepůvodních hornin., Markéta Vajskebrová, 2019
Ježovka nalezená v pískovně Dubnice., Markéta Vajskebrová, 2019
Štěrkovna v glacifluviálních sedimentech s množstvím nepůvodních hornin., Markéta Vajskebrová, 2019
Ježovka nalezená v pískovně Dubnice., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]