Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sloupské a Svojkovské skály

Vyhledávání

Sloupské a Svojkovské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Bukovany u Nového Boru, Svojkov, Sloup v Čechách
Mapové listy: 0224,0242, 02244,02422
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: jv. od Nového Boru, rozsáhlé území (2,5 km čtverečních) mezi obcemi Sloup v Čechách, Svojkov a Záhořín
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: rozsáhlý výchozový areál pískovců březenského souvrství (coniak) zachovaných kolem vulkanické elevace (lakolitu) vrchu Slavíček
ID : 4048

Geologie

Geologická charakteristika: Spektakulární výchozy pískovců březenského souvrství (tzv. sloupského kvádru) se nacházejí zejména pod skalním hradem v obci Sloup, dílčí části samotného skalního města jsou dobře přístupné z j. strany z obce Svojkov. Pod skalním hradem Sloup jsou viditelné tzv. klinoformy (neboli foresety), tj. šikmo ukloněné plochy oddělující jednotlivé, obvykle několik m mocné polohy pískovců ukládaných v prostředí čela hrubozrnné delty (Nádaskay a Uličný 2014). V rámci klinoforem je dobře rozpoznatelná celá škála sedimentárních struktur – nejčastěji paralelní či šikmé zvrstvení. Nejpatrnější jsou však na první pohled masivní polohy tvořené hrubozrnnými pískovci, které představují výplně tzv. erozních žlabů, dlouhých až první desítky m a mocných několik m. Tyto erozní žlaby vznikly a byly vyplněny díky kolísající dynamice proudění na ukloněném čele delty. Nejvyšší mocnosti dosahuje sled klinoforem ve sloupském skalním městě u Svojkova, např. na lokalitě Dědovy kameny je to až 70 m zachované mocnosti pískovců. V pískovcích je možné navštívit řadu turisticky lákavých lokalit – skalní divadlo nedaleko hradu Sloup, Modlivý důl a další. Vulkanické horniny tvořící jádro skalního města vystupují pouze ve vrcholových partiích Slavíčka (535 m. n m.). (Mrázová a kol., v tisku)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní město, skalní věž, skalní okno, skalní stěna, skalní převis , skalní strž (rokle), voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: pískovec, bazalt (čedič), augitit, tefrit, limburgit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcové skalní město není součástí žádného většího chráněného území a není samostatne chráněno.
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Skalní útvary na frekventovaných turistických trasách mohou být předmětem vandalismu a vyšší eroze. Častá horolezecká činnost.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. a kol. (v tisku): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, Česká geologická služba; Nádaskay, R . Uličný, D (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 165, 547–575.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 30.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4048 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4048.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křemenné pískovce březenského souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Křemenné pískovce březenského souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Křemenné pískovce březenského souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Křemenné pískovce březenského souvrství, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Skalní město ve Svojkobských skalách tvořené druhohorními křemennými pískovci březenského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2015
Skalní kaple v Modlivé dole pískovcové oblasti tvořené druhohorními křemennými pískovci březenského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]