Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Felbabka

Vyhledávání

Felbabka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Felbabka
Mapové listy: 1232, 12324
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Asi 500 m na sv od kapličky v obci Felbabka, po levé straně lesní strouhy
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jámy a velmi rozlehlá suťová pole v jineckém souvrství středočeského kambria Barrandienu
Technický objekt: odval (halda)
ID : 3991

Geologie

Geologická charakteristika: Ve středním kambriu začíná v jinecko-příbramské oblasti skutečná mořská sedimentace. Mořské sedimenty jineckého souvrství jsou výlučně klastické (pískovce, prachovce, břidlice) a poskytly světově proslulou a mimořádně bohatou faunu. V zelenavých břidlicích se nacházují četné zbytky trilobitů, především neúplné hlavové štíty bez volných lící – tzv. kranidia – velmi hojného druhu Paradoxides gracilis a na části Conocoryphe sulzeri. Kromě asi třiceti druhů trilobitů (včetně jejich vývojových stadií) jsou odsud popsáni četní ostnokožci, hyoliti, ramenonožci, houby, členovci a celá řada velmi výjimečných a vědecky nesmírně cenných zkamenělin. (dle Štěpán Rak: Exkurze na Felbabku)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - paleozoikum Barrandienu - přibramsko-jinecká pánev (brdské kambrium)
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - střední kambrium
Témata: paleontologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: lokalita bývá cílem nájezdu komerčních sběratelů, další výkopy nejsou žádoucí, součást Přírodního parku Hřebeny
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: lokalita bývá cílem nájezdu komerčních sběratelů
Stav lokality: ucházející

Literatura

prosím doplnit

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 26.11.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3991 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3991.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Paleontologická lokalita v jineckém souvrství východně od Felbabky., Pavel Bokr, 2008
Pavel Bokr, 2006
Paleontologická lokalita Felbabka - sběratelské jámy v jineckém souvrství., Pavel Bokr, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]