Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrušovany u Brna

Vyhledávání

Hrušovany u Brna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Pohořelice
Mapové listy: 3412, 34122
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 2700 m jz. od žel. stanice Hrušovany u Brna
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: štěrkovna Českých štěrkopísků s. r. o.
Technický objekt: štěrkovna
ID : 3943

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o pleistocenní soutokovou oblast Svratky, Jihlavy a Dyje. Protože se nejedná o klasické fluviální terasy, označili je Zeman et al. (1980) jako „ mladší a starší štěrkopískový pokryv“ středno a spodnopleistocenního stáří. Jsou to fluviální jemnozrnné a střednozrnné písky se štěrky mocné více jak 22 m, v nichž se střídají fluviální písčité štěrky přinesené výše uvedenými řekami (zdrojová oblast moravikum, moldanubikum); doloženo valounovou analýzou a studiem frakce průsvitných těžkých minerálů. Štěrky jsou součástí rozsáhlého a komplikovaného výplavového kužele. Významný je povrch tělesa mrazově provířený, dokládající permafrost. Přítomnost a transport velkých bloků krystalických hornin, fialových slepenců Old red, paleozoických hornin a křemen o průměru až 1 m na bázi je stále záhadou a tématem diskuzí. Jedná se o velké zásoby štěrkopísků pro stavební účely, těžených v řadě těžeben v okolí Pohořelic a Hrušovan u Brna.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat - kvartér akumulačních oblastí západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: kvartérní geologie, litologie, ložisková geologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: štěrk, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o pleistocenní soutokovou oblast Svratky, Jihlavy a Dyje, zaznamenán rozdílný zdroj valounů. Zajímavá je přítomnost a transport velkých bloků krystalických hornin, fialových slepenců Old red, paleozoických hornin a křemene na bázi.
Střety zájmů: těžba povrchová, rekultivace
Popis střetů zájmů: činná těžebna
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zeman, A. et al.(1980): Zpráva o přehledném výzkumu kvartéru a geomorfologie v úseku Jih se zaměřením na morfostrukturní analýzu pro vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků. – MS ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 30.08.16
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 08.09.16, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3943 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3943.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na těžebnu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na těžebnu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Pleistocenní písky a štěrky v soutokové oblasti Svratky, Jihlavy a Dyje., Jan Vít, 2016
pleistocenní písky a štěrky v soutokové oblasti Svratky, Jihlavy a Dyje, pozorovatelné mrazové klíny, Jan Vít, 2016
pleistocenní písky a štěrky v soutokové oblasti Svratky, Jihlavy a Dyje, Jan Vít, 2016
pleistocenní písky a štěrky v soutokové oblasti Svratky, Jihlavy a Dyje, Jan Vít, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]