Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tektonické bradlo za Císařskou jeskyní

Vyhledávání

Tektonické bradlo za Císařskou jeskyní

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Ostrov u Macochy
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 220 m sv. od Císařské vodní jeskyně na sv. okraji obce Ostrov u Macochy
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lůmek na vápenec. Macošské souvrství, vilémovické vápence, rozstáňské souvrství, tektonické bradlo.
Technický objekt: lom
ID : 3929

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz vápenců (tektonické bradlo v kulmu) na louce, světlešedé masivní, fosilie. V opuštěném jámovém lůmku na vápenec za Císařskou jeskyní vychází světle šedé masivní vilémovické vápence, které místy obsahují faunu stromatoporoidů a korálů. Vápence jsou postiženy kliváží. Přibližně 100 m směrem na V vychází v zářezu cesty prachovité břidlice a jemně zrnité droby rozstáňského souvrství. Vrstevní plochy upadají k ZJZ se středním úklonem. Při geologickém mapování (Dvořák – Slezák, 1961) byly vykopány dvě rýhy na v. a z. okraji vápencového tělesa, a v obou byl dokumentován tektonický kontakt vilémovických vápenců a prachovitých břidlic a jemně zrnitých drob rozstáňského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tektonické vápencové bradlo v kulmských horninách
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetu
Stav lokality: ucházející

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby., Dvořák – Slezák, 1961

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Baldík Vít, 14.04.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3929 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3929.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vápencové tektonické bradlo., Vít Baldík, 2016
Vápencové tektonické bradlo., Vít Baldík, 2016
Vápencové tektonické bradlo., Vít Baldík, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]