Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holštejn u hřiště

Vyhledávání

Holštejn u hřiště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Holštejn
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 190 m jv. od správní budovy v Holštejně
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy vilémovickýh vápenců macošského souvrství.
ID : 3926

Geologie

Geologická charakteristika: Ve svahu nad břehem potoka Bílá voda za hřištěm v obci Holštejn vychází vilémovické vápence macošského souvrství. Nad vápenci vystupují středně až hrubě zrnité brodecké droby protivanovského souvrství. Kontakt je tektonický, na zlomové ploše upadající k V je dobře patrno dvojí rýhování. Ve svahu nad výchozem je další lavice vápence cca 1 m mocná a drobová skalka s vápencovými klasty do 10 cm.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - devon
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: hranice stratigrafických jednotek
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný studijní profil - kontakt protivanovského souvrství a vilémovických vápenců macošského souvrství
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetu zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Novotny Roman, 15.04.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3926 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3926.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt vilémovického vápence s brodeckými droby protivanovského souvrství., Vít Baldík, 2015
Klast vilémovického vápence v brodeckých drobách., Vít Baldík, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]