Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Housko - lom

Vyhledávání

Housko - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Housko
Mapové listy: 2423, 24233
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 3100 m sv. od kóty 613,4 Helišova skála, 450 m jv. od kóty 592,7 U kouřilky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: V staré lomové stěně vycházejí jemnozrnné až střednozrnné droby, které se střídají s jílovitými prachovci kulmu.
Technický objekt: lom
ID : 3923

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu na jz. okraji obce Housko vychází hrubě až jemně zrnité, šedé až modrošedé, v navětralém stavu šedohnědé až hnědošedé droby a jílovité prachovce. Na lokalitě převládají masívní polohy drob. V horní části lomu vystupuje 4 m poloha středně zrnitých drob bez gradačního zvrstvení. Ve spodní části vychází 2 m poloha rytmitů s pozitivním gradačním zvrstvením. Polohy rytmitů jsou 1-7 cm mocné s laminovanými prachovci a jemně zrnitými drobami. Středně zrnité horniny obsahují křemen, živce a také velké množství slíd (muskovit i biotit). V drobách je možné pozorovat bioturbace, proudové čeřiny a pozitivní gradační zvrstvení. Místy se u jemnozrnných drob vyskytuje slabé konvolutní zvrstvení. Vrstvy jsou v normálním vrstevním sledu. Báze drobových rytmů je ostrá a je doprovázena proudovými mechanoglyfy s doprovodnými texturami, které dokládají přínos materiálu od JJZ k SSV. Vrstvy jsou ukloněny k SZ pod úhlem 54°.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Drahanská vrchovina
Stratigrafie: spodní karbon - kulm
Témata: geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimentologie v brodeckých drobách protivanovského souvrství brodeckých drob - středně až hrubě zrnité masivní droby.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zavážení lomu nejen komunálním odpadem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Novotny Roman, 15.04.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3923 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3923.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spodní vrstevní plocha brodeckých drob, s proudovými mechanoglyfy dokládající proudění v pánvi ve směru JJZ–SSV., Roman Novotný, 2015
Pohled na opuštěný lom, který je založen v brodeckých drobách protivanovského souvrství., Roman Novotný, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]